ทริปใกล้เคียง 'กว๋างนาม'

ช้อปปิ้ง 'กว๋างนาม'

เลือก : อำเภอ
: 52


กี่ซอน
ตลาดฮอยอัน

ตลาดฮอยอัน

ตลาดฮอยอัน เป็นตลาดที่อยู่ติดกับแม่น้ำ ชาวเวียดนามก็จะมาเลือกซื้อกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งที่นี่ก็มีความหลากหลายของสัตว์น้ำหลายชนิดอีกด้วย

571
ทริปของคุณ