ทริปใกล้เคียง 'กุนมะ'

ท่องเที่ยว 'กุนมะ'

เลือก : อำเภอ
: 2182


โทะมิโอะกะ
โรงงานทอผ้าโทะมิโอะกะ

โรงงานทอผ้าโทะมิโอะกะ

โรงไหมโทมิโอกะ โรงงานน้ำจืดสะอาดที่จำเป็นในการผลิตผ้าไหมดิบ โรงเก็บความเย็นธรรมชาติเพื่อเก็บรักษาไข่ไหม

263
ทริปของคุณ