ทริปใกล้เคียง 'ชัยภูมิ'

เทศกาล 'ชัยภูมิ'

เลือก : อำเภอ
: 34


อำเภอภูเขียว
การละเล่นตีคลีไฟ

การละเล่นตีคลีไฟ

กิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจ อาทิ ในช่วงเช้ามีการทำบุญออกพรรษา การแข่งขันโคมไฟลอดบ่วง การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การแข่งขันกีฬาสากล ในช่วงหัวค่ำเป็นการละเล่นแข่งขัน “ตีคลีไฟ” (คืนวันที่ 30 ตุลาคม 2553 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป) อาหารที่ทำจากปลาไหลอันโอชะ การแสดงและจำหน่ายสินค้าที่มีชื่อเสียง รวมถึงกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายตลอดการจัดงาน

778
จัดทริปของคุณ