ทริปใกล้เคียง 'นครหลวงเวียงจันทน์'

ช้อปปิ้ง 'นครหลวงเวียงจันทน์'

เลือก : อำเภอ
: 2


ชัยธานี
ปะตูไซ

ปะตูไซ

อนุสาวรีย์แห่งการต่อสู้ สัญญาลักษ์แห่งนครหลวงเวียงจันทน์

2183
ไซเสดถา
โรงงานผ้าไหม ลาว

โรงงานผ้าไหม ลาว

การผลิตแบบธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ ของลายผ้าไหมและคุณภาพที่ดีของผ้าไหมลาว

1648
จัดทริปของคุณ