ทริปใกล้เคียง 'นากาโนะ'

ท่องเที่ยว 'นะงะโนะ'

: 2307วัดเซนโคจิ

วัดเซนโคจิ

วัดเซ็นโคจิเป็นวัดพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราฯสถานอันล้ำค่าแห่งชาติ

500
ศาลเจ้าซุวะไทฉะ

ศาลเจ้าซุวะไทฉะ

ศาลเจ้าซุวะไทฉะได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานล้ำค่าแห่งชาติ

762
ทริปของคุณ