ทริปใกล้เคียง 'นากาโนะ'

ท่องเที่ยว 'นะงะโนะ'

: 1772วัดเซนโคจิ Zenkoji

วัดเซนโคจิ Zenkoji

วัดเซ็นโคจิเป็นวัดพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราฯสถานอันล้ำค่าแห่งชาติ

394
ทริปของคุณ