ทริปใกล้เคียง 'รูปันเดฮี'

ท่องเที่ยว 'รูปันเดฮี'

เลือก : อำเภอ
: 500


ลุมพีนี สันสฤตติก
ลุมพินีวัน

ลุมพินีวัน

สถานที่ประสูติพระพุทธเจ้า เมืองมรดกโลก เสาอโศก รอยเท้าที่ 7 ภายในวิหารมหามายาเทวี  พระพูทธรูปพระพุทธเจ้าน้อย(ที่คนสร้างร่วมกันสร้าง)

295
วัดไทยลุมพินี

วัดไทยลุมพินี

วัดไทยแห่งแรกในประเทศเนปาล

262
จัดทริปของคุณ