ทริปใกล้เคียง 'เชียงใหม่'

ท่องเที่ยว 'อำเภอสะเมิง'

: 1214


ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าว สะเมิง

ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าว สะเมิง

ทุ่งข้าวบาร์เลย์ ภายในศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ถ่ายรูปวิวสวยพร้อมชมแปลงสาธิตการปลูกข้าว

861
จัดทริปของคุณ