ทริปใกล้เคียง 'ชัยภูมิ'

ร้านอาหาร 'อำเภอเทพสถิต'

: 25


ขนมจีนขยุ้ม

ขนมจีนขยุ้ม

ขนมจีนขยุ้ม (อาหารตามสั่ง มีขนมจีนเป็นเมนูเด่น) ตอนลงจากชมทุ่งดอกกะเจียว

692
จัดทริปของคุณ