ทริปใกล้เคียง 'ตาก'

ช้อปปิ้ง 'อำเภอแม่สอด'

: 4


ตลาดริมเมย

ตลาดริมเมย

ตลาดริมเมย ตลาดขายสินค้านำเข้าและสินค้าพื้นเมือง เลือกซื้อสินค้าชายแดน หรือข้ามฝั่งไปพม่า 

4570
ตลาดมูเซอ

ตลาดมูเซอ

ตลาดมูเซอ ชิมกาแฟคั่วบด สินค้าราคาถูก เช่น ผักผลไม้สดใหม่ สินค้าหัตถกรรม

4392
น้ำพริกกุ้ง แม่ปะ

น้ำพริกกุ้ง แม่ปะ

น้ำพริกกุ้ง แม่ปะ

787
ศูนย์จำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับแม่สอด

ศูนย์จำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับแม่สอด

ศูนย์จำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับแม่สอด

695
จัดทริปของคุณ