ทริปใกล้เคียง 'ลำปาง'

ท่องเที่ยว 'อำเภอแม่เมาะ'

: 514


เหมืองลิกไนต์

เหมืองลิกไนต์

เหมืองลิกไนต์ บริเวณเหมืองมีโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินชนิดนี้เป็นเชื้อเพลิงตั้งอยู่หลายโรง

4022
จัดทริปของคุณ