ทริปใกล้เคียง 'อิชิคาวะ'

ช้อปปิ้ง 'อิชิคาวะ'

เลือก : อำเภอ
: 88


คะนะซะวะ
ตลาดโอมิโช Omicho Market

ตลาดโอมิโช Omicho Market

ตลาดโอมิโช ตลาดสด อาหารทะเล จำพวกปลา หอย ปู

499
ย่านการค้าโครินโบ Korinbo

ย่านการค้าโครินโบ Korinbo

ย่านการค้า Korinbo

392
ศูนย์ผ้าไหม Nagamachi Yuzenkan

ศูนย์ผ้าไหม Nagamachi Yuzenkan

ศูนย์ผ้าไหม Nagamachi Yuzenkan

383
จัดทริปของคุณ