ทริปใกล้เคียง 'อุตตรประเทศ'

ท่องเที่ยว 'อุตตรประเทศ'

เลือก : อำเภอ
: 921


วรานาสี
ธรรมเมกขสถูป

ธรรมเมกขสถูป

ธรรมเมกขสถูป สถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา

418
ท่าน้ำ แม่น้ำคงคา พาราณสี

ท่าน้ำ แม่น้ำคงคา พาราณสี

เมืองเก่าแก่อายุกว่า 4,000 ปี

164
พระพุทธรูปองค์ใหญ่ สารนาถ

พระพุทธรูปองค์ใหญ่ สารนาถ

พระพุทธรูปยืน สูง 80 ฟุต ข้างวัดไทยสารนาถ

147
พิพิธภัณฑ์สารนาถ

พิพิธภัณฑ์สารนาถ

พิพิทธภัณฑ์แสดงประวัติ (ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน)ในสมัยพุทธกาล และโบราณวัตถุต่างๆ เช่น พระพุทูรูปหินทราย และหัวสิงห์เสาอโศก

55
สาวัตถี
วัดเชตวันมหาวิหาร

วัดเชตวันมหาวิหาร

วัดที่พระพุทธเจ้าจำพรรษานานถึง 19 พรรษา(นานที่สุด)

412
บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี

บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี

คฤหาสน์เศรษฐีผู้ใจบุญ ถวายเงินซื้อที่สร้างวัดเชตวัน

329
สถูปองคุลิมาล

สถูปองคุลิมาล

สถูปองคุลีมาล อยู่เยื้องกับบ้านอนาบิณฑิกเศรษฐี

213
วัดไทยเชตวันมหาวิหาร อินเดีย

วัดไทยเชตวันมหาวิหาร อินเดีย

มูลคันธกุฎีจำลอง รูปปั้นท่านหมอชีวกโกมารภัจจ์ เรือนพักรับรอง

145
อัครา
ทัชมาฮาล Taj Mahal

ทัชมาฮาล Taj Mahal

ทัชมาฮาล สุสานแห่งความรักอมตะ เป็น 1 ใน มรดกโลกยุคใหม่ ในปี ค.ศ. 1983

245
ป้อมอัครา Agra Fort

ป้อมอัครา Agra Fort

อนุสรณ์สถาน เป็น มรโดกโลก อยู่ห่าง ทัชมาฮาลเพียง 2.5 กม.

144
โคราฆปุระ
สถูปปรินิพพาน กุสินารา

สถูปปรินิพพาน กุสินารา

มหาปรินิพพานสถูป และพระพุทธรูปปางปรินิพพาน

453
มกุฏพันธนเจดีย์ กุสินารา

มกุฏพันธนเจดีย์ กุสินารา

สถูปเจดีย์ ณ สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพุทธองค์

369
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

พระอุโบสถงดงามมาก พระมหาธาตุเฉลิมราชย์ศรัทธา (บรรจุพระบรมสารีริขธาตุ) อาคารรองรับผู้แสวงบุญชาวไทย

143
พลรัมปุระ
วัดสิทธารถราชมณเฑียร

วัดสิทธารถราชมณเฑียร

จุดแวะพักรถ และผู้แสวงบุญชาวพุทธ วัดไทย (901) วัดไทยวัดแรกในเส้นทางแห่งนี้

155
มหาราชกานจ์
วัดไทยนวราชรัตนาราม 960

วัดไทยนวราชรัตนาราม 960

วัดไทย ชายแดนอินเดีย - เนปาล รหัสเรียกกันย่อๆ ว่า 960 โรตีทอดใส่นมข้นหวาน อร่อย

143
จัดทริปของคุณ