ทริปใกล้เคียง 'เขตจีนีวา'

ท่องเที่ยว 'เขตจีนีวา'

เลือก : อำเภอ
: 1209


เจนีวา
ทะเลสาปเจนีวา

ทะเลสาปเจนีวา

น้ำพุเจ็ตโด - Jet d'Eau หรือคนฝรั่งเศสเรียกว่า เชโด

1403
โบสถ์เซนต์ปีเตอร์กรุงเจนีวา

โบสถ์เซนต์ปีเตอร์กรุงเจนีวา

Lankmark ของเมืองเก่าเจนีวา และเป็นหนึ่งในวิหารเก่าของยุโรป

1202
เมืองเก่าเจนีวา

เมืองเก่าเจนีวา

มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ Landmark ของ เมืองเก่าแห่งกรุงเจนีวา ย่านร้านค้า แหล่งช็อปปิ้ง พิพิธภัณฑ์ศิลปะและประวัติศาสตร์ Musee d'Art et d'Histoire

1060
จัดทริปของคุณ