ทริปใกล้เคียง 'เลิ่มดง'

ช้อปปิ้ง 'เลิ่มดง'

เลือก : อำเภอ
: 36


กัตเทียน
ตลาดดาลัด

ตลาดดาลัด

ตลาดดาลัด (Cho Dalat) เมื่อมาที่ตลาดแห่งนี้ ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศความเป็นเวียดนามอย่างแท้จริง และยังมีทางเดินระหว่างช่องเขาสองลูกที่ขนานกันซึ่งจะเป็นเส้นทางที่เดินไปยังตัวตลาดอีกด้วย

322
ทริปของคุณ