แผนที่ ทุ่งหญ้ากงวังหรือทุ่งกงวัว

ที่พักอำเภอหล่มเก่า