รูปภาพ อุทยานพระพิฆเนศคลองเขื่อน

อุทยานพระพิฆเนศคลองเขื่อน ลานสัการะบูชา

ลานสัการะบูชา