ทริปใกล้เคียง 'กัวลาตรังกานู'

ท่องเที่ยว 'กัวลาตรังกานู'

เลือก : อำเภอ
: 1750


พิพิธภัณฑ์โคตาคายัง

พิพิธภัณฑ์โคตาคายัง

เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงวัตถุโบราณต่างๆของมาเลเซีย

86
มัสยิดสุลต่าน ซาลาฮุดดีน อับดุล อาซิซ ชาห์

มัสยิดสุลต่าน ซาลาฮุดดีน อับดุล อาซิซ ชาห์

มัสยิดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศมาเลเซียและเป็นมัสยิดที่ใหญ่เป็นอันดับสองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

67
พิพิธภัณฑ์หลวงของเสรีเมนันตี

พิพิธภัณฑ์หลวงของเสรีเมนันตี

เป็นหนึ่งในพระราชวังไม้แห่งสุดท้ายที่เหลืออยู่ของประเทศ

66
ทริปของคุณ