นโยบายความเป็นส่วนตัว


นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซท์ Gplace ภายใต้การดำเนินงาน โดย บริษัท ข้อมูลนักท่องเที่ยว ออนไลน์ จำกัด และบริษัทในเครือ ("เรา") ตระหนักถึงความสำคัญในข้อมูลอันเป็นส่วนตัวของท่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้สรุปส่วนสำคัญเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคล ที่เราได้เก็บรวบรวมไว้จากลูกค้า และวิธีการที่เราใช้และคุ้มครองข้อมูลสารสนเทศนั้น

นโยบายนี้จะแจ้งให้ท่านทราบเช่นเดียวกันว่าท่านต้องทำอย่างไร ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ หรือใช้ผ่านเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นหมายเลขประจำคอมพิวเตอร์ในระบบอินเทอร์เน็ต (IP address), คุกกี้ (cookie), ติดต่อเรา (contact us), membership profile (ข้อมูลสมาชิก), หรือรายละเอียดเพิ่มเติม (Reservation Form) ที่เป็นข้อมูลในการติดต่อกับเรา เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ และรสนิยมส่วนตัวอื่นๆ ท่านต้องยอมรับ และตกลงว่าเป็นสิทธิ และกรรมสิทธิ์ของเรา

ความยินยอมของท่านต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ท่านแสดงให้เห็นว่าท่านเห็นด้วยกับข้อกำหนดทั้งหลายในนโยบายความเป็นส่วนตัวในปัจจุบันของเราตามที่แสดงข้อมูลไว้ที่นี่ โดยการให้ข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคลกับเรา ถ้าท่านไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดใดๆในนโยบายนี้ กรุณาอย่าให้ข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคลใดๆ กับเรา ถ้าท่านเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคล ท่านอาจจะไม่สามารถที่จะทำธุรกรรมบางอย่างได้ เช่น การเข้าถึงบางส่วนในเว็บไซต์ของเรา การเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น การขอข้อมูล หรือการส่งอีเมล์ให้เรา เป็นต้น

เก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคล

ตามที่ใช้อยู่ในนโยบายนี้ "ข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลสารสนเทศที่สามารถวินิจฉัยได้ว่าเป็นของส่วนบุคคล เช่น ชื่อของท่าน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ เป็นต้น

เมื่อท่านให้ข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคลกับเรา ถือว่าท่านกำลังอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลสารสนเทศนั้นตามข้อกำหนดทั้งหลายของนโยบายนี้ ซึ่งรวมถึงสิทธิของท่านที่จำกัดให้เราใช้ข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคลของท่าน เราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคลจากท่านเช่นเดียวกัน

เกี่ยวกับบุคคลที่สาม (เช่น เว็บไซต์หนึ่งๆ อาจจะอนุญาตให้ท่านส่ง "ไปรษณียบัตร" อิเล็กทรอนิกส์ให้เพื่อนได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าว เราจำเป็นที่จะต้องทราบชื่อ และที่อยู่ทางอีเมล์ของบุคคลนั้น) กรุณารับทราบว่า เราใช้ข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวสำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น เราไม่มีนโยบายจำหน่ายข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่บุคคลที่สาม เว้นแต่โรงแรม ที่ท่านสำรองที่พักไว้ หรือบริษัทในเครือเพื่อจัดทำโปรโมชั่นควบคู่กับผลิตภัณฑ์ของเรา หรือบริษัทที่จัดทำการวิจัยทางการตลาดเท่านั้น

แหล่งและข้อมูลที่เราจัดเก็บ

ภายในเว็บไซท์เราจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งดังต่อไปนี้
1. แบบฟอร์มการสำรองห้องพัก, จดหมายข่าวสารสมาชิก และโปรโมชั่น
2. การสอบถามผ่านอีเมล์หรือแบบฟอร์ม
3. ระบบสมาชิก
4. ฟอร์มการสมัครงาน

ช่องทางการจัดเก็บ
1. เว็บไซท์ของเรา และพันธมิตรในเครือ
2. อีเมล์
3. แอปพลิเคชั่น อุปกรณ์พกพา
4. โซลเซียลมีเดียต่างๆของเราและเครือพันธมิตรของเรา

รายการข้อมูลของท่านที่เราจัดเก็บ
1. ชื่อผู้จอง หรือผู้เข้าพัก
2. ที่อยู่
3. อีเมล์
4. เบอร์โทรติดต่อ
5. เบอร์โทรสาร
6. ไลน์ไอดี
7. รีวิวความคิดเห็น

นอกจากนี้ เราอาจเก็บข้อมูลการใช้เว็บไซท์ เช่น IP address, รสนิยมการจองห้องพัก, การเดินทาง, และเราอาจสรุปวิเคราะห์พฤติกรรมการจอง เพื่อนำเสนอโปรโมชั่นต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่ได้จัดเก็บข้อมูลบัตรเครดิตของท่านผ่านทางเว็บไซท์แต่จะถูกจัดเก็บโดยระบบและเว็บไซท์ของธนาคารแยกต่างหาก

ทั้งนี้ทางเราไม่ได้จัดเก็บข้อมูลบัตรเครดิตของท่านผ่านทางเว็บไซท์แต่จะถูกจัดเก็บโดยระบบและเว็บไซท์ของธนาคารแยกต่างหาก

ในกรณีที่ท่านจองที่พักให้ท่านอื่น ท่านต้องรับผิดชอบให้แน่ใจว่าบุคคลหรือกลุ่มคนที่ท่านมอบข้อมูลส่วนตัวให้แก่เรานั้น รับทราบว่าท่านทำเช่นนั้น และเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขการใช้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวตามนโยบายนี้

วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมข้อมูลและนำไปใช้

 1. จัดหาบริการที่คุณต้องการ เช่น การจองที่พัก
 2. การตลาด เพื่อตรงกับความต้องการที่แท้จริง
 3. สอบถาม วิจัยพัฒนา ปรับปรุง คุณภาพบริการ ประสิทธิภาพของเว็บไซท์ ขอแคมเปญการตลาด
 4. แสดงความเป็นตัวตนผู้ใช้ ได้ถูกต้อง
 5. ให้ข้อมูลผู้ใช้หรือผู้จองพร้อมรายละเอียด ได้อย่างถูกต้อง ได้แก่ โรงแรม บริษัททัวร์ สายการบิน รถเข่า ท่าเรือ ฯลฯ เป็นต้น
 6. อาจมีการร้องขอจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ให้เปิดเผยข้อมูลนั้นๆ
 7. เปิดเผยแก่บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นแล้วแต่กรณี เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น

เราอาจเข้าถึงการติดต่อสื่อสารโดยพนักงานหรือระบบสื่อสารอัตโนมัติ เพื่อ ตรวจทาน ตรวจสอบ ปรับปรุง วิจัย และการดำเนินการที่แม่นยำ รวดเร็ว ซึ่งเราขอใช้ด้วยดุลยพินิจในการใช้ช่องทางสื่อสารนี้ตามความเหมาะสม

การแบ่งปันข้อมูล

เราอาจแบ่งปันข้อมูลของท่านให้
• ผู้จัดหา ผู้ให้บริการ เช่น โรงแรม บริษัททัวร์ บริษัทรถเช่า สายการบิน ประกันภัย เป็นต้น
• บุคคลที่สาม เช่น เว็ลโฮสติ้ง เพื่อเก็บรักษาข้อมูล
• พันธมิตรทางการค้า หรือโครงการโปรโมชั่นทางการตลาด เช่น บัตรเครดิต
• บริษัทในเครือ
• หน่วยงานที่กฎหมายกำหนดเช่นเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยท่านสามารถสอบถามเราถึงแหล่งที่มาของข้อมูลของท่าน

การแบ่งปันข้อมูลของท่านนี้ จะถูกดำเนินการอย่างเหมาะสมตามที่กฎหมายที่กำหนด เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน และการเก็บข้อมูลเป็นความลับ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลที่สามโดยที่ท่านมิได้ยินยอม

ข้อมูลละเอียดอ่อนเชิงลึก

เราไม่มีนโยบายเก็บข้อมูลเละเอียดอ่อนชิงลึก เช่น ข้อมูลทางการแพทย์หรือสุขภาพ, ข้อมูลทางพันธุกรรมและไบโอเมทริกซ์, เชื้อชาติ, ความคิดเห็นทางการเมือง, ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา, พฤติกรรมทางเพศ, ประวัติอาชญากรรม, ข้อมูลสหภาพแรงงาน เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามเพื่อประโยชน์ในการจองที่พักของท่าน ท่านสามารถแสดงความประสงค์หรือสื่อเป็นนัย เช่น อายุ ศาสนา สุขภาพ ข้อจำกัดในการบริโภค ทั้งนี้ในกรณีที่ข้อมูลส่วนตัวของท่านอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ในการใช้บริการที่เท่าเทียมกันของบุคคลอื่น เราอาจจำเป็นต้องขอข้อมูลตัวบางอย่างจากท่าน เช่น ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น

การโอนถ่ายข้อมูลระหว่างประเทศ

ข้อมูลของท่านอาจได้รับการจัดเก็บในสถานที่ซึ่งตั้งอยู่นอกประเทศ ซึ่งอาจมีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่แตกต่างจากประเทศของท่าน เราให้การป้องกันที่เหมาะสมสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลข้ามชาติ ตามที่กฎหมายกำหนดสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สาม สำหรับการถ่ายโอนดังกล่าวจากเขตเศรษฐกิจยุโรป ("อีอีเอ") ซึ่งรวมถึงประเทศไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ และนอร์เวย์ ไปเขตประเทศอื่นๆ เราอาจยึดถือข้อกำหนดว่าด้วยการปกป้องข้อมูลของสหภาพยุโรป (EU Model Clauses) และกฎหมายการปกป้องข้อมูลของสหภาพยุโรป (EU data-protection law) ซึ่งมีความจำเป็นต้องได้รับการยินยอมเจ้าของข้อมูลก่อนดำเนินการ

ข้อมูลจากพันธมิตร

เราอาจเก็บข้อมูลจากบริษัทในเครือ หรือพันธมิตรธุรกิจ ท่านสามารถใช้งานผ่านระบบ(login) ผ่านทางสื่อโซลเซียลมีเดีย เช่น Facebook connect หรือ Gmail account เราอาจเก็บข้อมูลจากท่าน เช่น ชื่อผู้ใช้ (user id) อย่างไรก็ตามท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค้าบัญชีผู้เข้าใช้ผ่านเว็บไซท์นั้นๆด้วยตัวเอง อย่างไรก็ตามท่านสามารถเลือกปฏิเสธการเก็บข้อมูลดังกล่าวนี้ได้

การปกป้องข้อมูล

เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูลของท่านเสมือนข้อมูลของเรา และกำหนดให้ผู้ให้บริการของเรากระทำเช่นเดียวกัน 

นอกจากนี้เรายังใช้กระบวนการเข้ารหัสผ่านการตรวจสอบการเข้าสู่ระบบและการยกเลิกเซสชันที่ไม่ได้ใช้งาน เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต เซิร์ฟเวอร์ของเราติดตั้งไฟร์วอลล์เพื่อปกป้องข้อมูลที่อาจรั่วไหล อย่างไรก็ตามไม่มีวิธีใดที่เราจะรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์แบบ

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล ท่านสามารถใช้สิทธิดังต่อไปนี้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

 1. สิทธิได้รับการแจ้งให้ทราบ (Right to be informed)
 2. สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of access)
 3. สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to data portability)
 4. สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object)
 5. สิทธิขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคล (Right to erasure (also known as right to be forgotten)
 6. สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล (Right to restrict processing)
 7. สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล (Right of rectification)

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนั้น โดยการลงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้รับการอัพเดตแล้วบนเว็บไซต์ และดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็น เราแนะนำให้ท่านตรวจดูข้อความในนโยบายนี้เป็นประจำ

นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้

เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณบนเว็บไซต์ เราอาจใช้ "คุกกี้" คุกกี้เป็นรหัสเล็ก ๆ ซึ่งอยู่ในเบราว์เซอร์ของคอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บค่าเบื้อต้นของคุณในการใช้งานเว็บไซต์ คุกกี้จะไม่บอกที่อยู่อีเมล์ของคุณหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่สามารถระบุตัวตนได้เว้นแต่คุณจะเลือกที่จะให้ข้อมูลนี้แก่เราโดย เช่น การลงทะเบียน เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจการใช้งานเว็บไซต์ และเพื่อปรับปรุงเนื้อหาข้อเสนอบนเว็บไซต์ เพื่อจดจำชื่อบัญชีของคุณ เมื่อคุณกลับมาที่เว็บไซต์ของเรา บันทึกชื่อผู้ใช้และ / หรือรหัสผ่านของคุณในพื้นที่ที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน และเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์บริการให้ตรงตามความต้องการของคุณ

ลิงค์ไปยังบุคคลที่สาม

เราอาจให้บริการลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเรามิได้เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคุม และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ใช้งานที่ต่างไป

ข้อจำกัดทางกฎหมาย

นอกเหนือจากสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลตามที่กล่าวข้างต้นแล้วเรายังอาจเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนดหรือคำสั่งศาลหรือตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายร้องขอ โดยสุจริตใจว่าการเปิดเผยข้อมูลเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือเป็นคำแนะนำ เพียงเพื่อปกป้องสิทธิ์หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตามการเปิดเผยข้อมูล ต่อเมื่อเรามีเหตุผลที่จะเชื่อได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นในการระบุติดต่อหรือดำเนินการทางกฎหมายกับบุคคล ไม่เปิดเผยเพื่อจุดประสงค์อย่างอื่น

ผู้เยาว์

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เยาว์ เราไม่อนุญาตให้บุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ทำการจองที่พักหรือนิติกรรมใดๆผ่านช่องทางของเรา ในกรณีที่ผู้เยาว์เข้าพักพร้อมกับผู้ปกครอง เราแนะนำให้ใช้ชื่อผู้ปกครองเป็นผู้เข้าพักแทน และต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายก่อน ทั้งนี้ยกเว้นที่พักบางแห่งอาจมีนโยบายไม่อนุญาตให้ทำได้

เบ็ดเตล็ด

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้จะอยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศไทยทุกประการรวมถึงความแตกต่างหรือข้อพิพาทใด ๆ กฎระเบียบนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง บริษัทฯจะพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ