เกี่ยวกับเรา


เกี่ยวกับ Gplace.com:

     เราในนามบริษัท ข้อมุลนักท่องเที่ยว ออนไลน์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับให้บริการข้อมูล เดินทาง ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ร้านค้า เทศกาลท่องเทียวต่างๆ เป็นเวลากว่า 18 ปี บริษัทฯ 

     ในวันที่ 30 สิงหาคม 2555 บริษัทฯ มีกำหนดการเปิดตัวเว็บไซท์ Gplace.com ในงาน ไทยเที่ยวไทย ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ เน้นถึงประโยชน์การใช้งาน เป็นเว็บไซท์ที่ครอบคลุมถึง social network, GPS map, รีวิวโรงแรมจากผู้ใช้, รองรับการจองที่พัก ยืนยันการจองอัตโนมัติ, รองรับผู้ใช้ได้เป็นจำนวนมาก, เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบปฏิบัติการมือถือต่างๆ เช่น Android และ IOS แสดงระบบค้นหาอย่างชาญฉลาด คืนสิทธิประโยชน์ให้ผู้ใช้ผ่านระบบสมาชิก

     บริษัทฯ ให้ข้อมูลท่องเที่ยวเชิงลึกจากประสบการณ์จริงในการลงพื้นที่ ปรับเปลี่ยนข้อมูลให้ทันสมัยสม่ำเสมอ เพื่อประโยชน์ที่ใช้ได้จริง บริษัทฯอบรมพนักงานในการให้บริการและข้อมูลเกี่ยวกับของโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยวอย่างสม่ำเสมอ

ความมั่นคง

     ตลอดระยะเวลากว่า 14 ปี บริษัทฯ ได้ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติธรรมชาติ การระบาดของโรคติดต่อ การเมือง การประทัวง การจราจล ฯลฯ เราเราบริการให้ข้อมูลท่องเที่ยวเพราะเรารักที่จะทำในธุกริจนี้ มิใช่เพื่อหวังผลประโยชน์กำไรทางการค้าเป็นหลัก

เวลาในการให้บริการ

08:00 น – 20:00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

ติดต่อลงโฆษณา

บริษัท ข้อมูลนักท่องเที่ยว ออนไลน์ จำกัด

46/26 ถนนเจริญราษฏร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

โทร. 02-1641001 – 7

แฟกซ์ 02-1641010

Email: sales@thai-tour.info

ทางอีเมล์เป็นวิธีที่สะดวกและเราสามารถโต้ตอบภายใน 12 ชั่วโมง(โดยเฉลี่ย)