ทริปใกล้เคียง 'กว่างจิ'

ท่องเที่ยว 'คนโข่'

: 1814ทะเลทรายแดง

ทะเลทรายแดง

ทะเลทรายแดง (Red Sand Dune) ทะเลทรายที่มีชื่อเสียงในด้านภูมิทัศที่สวยงาม ภูเขาสูงตระหง่านไปจนถึงแนวชายฝั่งอันเงียบสงบ

105
ทริปของคุณ