ทริปใกล้เคียง 'ทตโตริ'

ท่องเที่ยว 'คุระโยะชิ'

: 1613นาชิกโกคัง พิพิธภัณฑ์ลูกแพร์ทตโตริ นิจิเซอิกิ

นาชิกโกคัง พิพิธภัณฑ์ลูกแพร์ทตโตริ นิจิเซอิกิ

พิพิธภัณฑ์ลูกแพร์(Nijisseiki Pear Museum)ลูกแพร์แห่งศตวรรษที่ 20 พิพิธภัณฑ์จัดแสดงขั้นตอนการเพาะปลูกลูกแพร์ ตั้งแต่การปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว ตลอดจนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเกี่ยวกับผลไม้

92
ทริปของคุณ