ทริปใกล้เคียง 'เจ้อเจียง'

ท่องเที่ยว 'จินหัว'

: 2411ตลาดค้าส่งอี้อู

ตลาดค้าส่งอี้อู

ตลาดค้าส่งอี้อู เป็นความยิ่งใหญ่ของตลาดค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ตลาดค้าส่งที่อี้อูมีพื้นที่ประมาณ 1.5 ล้านตารางเมตร มีร้านค้ากว่า 5 หมื่นร้านค้า แบ่งเป็นโซนเป็นตึกใหญ่อยู่มากมาย เรียกว่าแต่ละตึกเดินกันเป็นวันก็ไม่หมด

1033
ทริปของคุณ