ทริปใกล้เคียง 'พระวิหาร'

ท่องเที่ยว 'ชมกะสัน'

: 1089ปราสาทพระวิหาร

ปราสาทพระวิหาร

ปราสาทพระวิหารมีสถาปัตยกรรมแบบเขมร สร้างตามแนวเหนือใต้ซึ่งผิดแปลกไปจากปราสาทขอมส่วนใหญ่

339
ทริปของคุณ