ทริปใกล้เคียง 'วากายาม่า'

ท่องเที่ยว 'ชินกุ'

: 1755ศาลเจ้าคุมาโนะ ฮายาทามะ ไทฉะ

ศาลเจ้าคุมาโนะ ฮายาทามะ ไทฉะ

1 ใน 3 ศาลเจ้าหลักแห่งย่านคุมาโนะ ศาลเจ้าคุมาโนะ-ฮายาทามะ-ไทฉะ

85
ทริปของคุณ