ทริปใกล้เคียง 'นางาซากิ'

ท่องเที่ยว 'ชิมะบะระ'

: 1535พิพิธภัณฑ์ภัยพิบัติจากภูเขาไฟอุนเซน

พิพิธภัณฑ์ภัยพิบัติจากภูเขาไฟอุนเซน

พิพิธภัณฑ์ภัยพิบัติจากภูเขาไฟอุนเซน (Unzen Disaster Museum) หรือที่รู้จักกันในชื่อ Unzen Volcano and Disaster Memorial Hall อนุสรณ์สถานเหตุการณ์โศกนาฏกรรมรอบการปะทุของภูเขาไฟอุนเซ็นในปี 1990

102
ปราสาทชิมาบาระ

ปราสาทชิมาบาระ

ปราสาทชิมาบาระ(Shimabara Castle) หรือที่เรียกว่าปราสาทโมริทาเกะเป็นปราสาทเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในเมืองชิมาบาระในจังหวัดนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น 

82
ทริปของคุณ