ทริปใกล้เคียง 'โซล'

ท่องเที่ยว 'ซกโซ'

: 1939อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน

อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน

อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน ชมภูเขาซอรัคนี้ ที่สูงเป็นอันดับ 3 ในเกาหลี และมีหิมะปกคลุมตลอดเวลาจนได้รับฉายาว่า ภูเขาหิมะ  

489
ทริปของคุณ