ทริปใกล้เคียง 'ฟุคุอิ'

ท่องเที่ยว 'ซะคะอิ'

: 1527หน้าผาโทจินโบ

หน้าผาโทจินโบ

หน้าผาโทจินโบ (Tojinbo Cliff) สถานที่ 1 เดียวในญี่ปุ่น และมีเพียงแค่ 3 ที่ในโลกนี้ เกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเล จุดชมวิวระดับชาติ ทิวทัศน์ที่สามารถมองเห็นหน้าผาสูงชัน

88
ปราสาทมารุโอกะ

ปราสาทมารุโอกะ

ปราสาทมารุโอกะ (Maruoka Castle) สร้างขึ้นก่อนสมัยเอโดะและยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน 100 ปราสาทยอดนิยมของญี่ปุ่นและจุดชมซากุระ 100 อันดับแรกของญี่ปุ่น

88
ทริปของคุณ