ทริปใกล้เคียง 'โฮจิมินห์'

ท่องเที่ยว 'ถู่ดัค'

: 1791โบสถ์นอร์ทเธอดาม

โบสถ์นอร์ทเธอดาม

โบสถ์นอร์ทเธอดาม สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2420 ใช้เวลาในการสร้าง 6 ปี โบสถ์แห่งนี้ไม่มีการประดับด้วยกระจกสีเหมือนโบสถ์คริสต์ที่อื่น เพราะได้รับความเสียหายในสงครามโลกครั้งที่ 2

595
ไปรษณีย์กลางโฮจิมินห์

ไปรษณีย์กลางโฮจิมินห์

ไปรษณีย์กลางโฮจิมินห์ (Main Post Office) เป็นไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนาม เป็นศิลปะแบบโกธิคผู้ออกแบบคือ Gustave Eiffel สถาปนิกระดับโลก

417
ทริปของคุณ