ทริปใกล้เคียง 'ทตโตริ'

ท่องเที่ยว 'ทตโตะริ'

: 1324ศาลเจ้าฮาคุโตะ

ศาลเจ้าฮาคุโตะ

ศาลเจ้าฮาคุโตะ (Hakuto Shrine)ศาลแห่งเทพเจ้าแห่งน้ำและถือเป็นศาลเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคอยู่ในทตโตริ ประเทศญี่ปุ่นงเป็นที่รู้จักในด้านสถาปัตยกรรมที่สวยงามและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

85
ทริปของคุณ