ทริปใกล้เคียง 'โคจิ'

ท่องเที่ยว 'ทะคะโอะคะ'

: 1348พิพิธภัณฑ์กัปปะไคโยโดะ

พิพิธภัณฑ์กัปปะไคโยโดะ

พิพิธภัณฑ์กัปปะไคโยโดะ Kaiyodo Kappa Museum เป็นพิพิธภัณฑ์ที่กุมความลับ ตำนานที่เล่าขานกันมาตั้งแต่โบราณเกี่ยวกับกัปปะอย่างมากมาย

104
ทริปของคุณ