ทริปใกล้เคียง 'วากายาม่า'

ท่องเที่ยว 'ทะนะเบะ'

: 1086ศาลเจ้าคุมาโนะฮอนงู

ศาลเจ้าคุมาโนะฮอนงู

ศาลเจ้าคุมาโนะฮอนงู เป็น 1 ใน 3 ศาลเจ้าหลักแห่งย่านคุมาโนะ

194
ทริปของคุณ