ทริปใกล้เคียง 'บันเตียเมียนเจย'

ท่องเที่ยว 'ธมโปก'

: 1834ปราสาทบันทายฉมาร์

ปราสาทบันทายฉมาร์

เป็นปราสาทขนาดใหญ่ใน “เมือง” ที่มีแนวกำแพงโบราณและคูน้ำล้อมรอบ พื้นที่ปราสาทประมาณ 250 x 250 ตารางเมตร

572
ทริปของคุณ