ทริปใกล้เคียง 'คางาวะ'

ท่องเที่ยว 'นะคะตะโดะ'

: 1822ศาลเจ้าโคโตะฮิระกุ

ศาลเจ้าโคโตะฮิระกุ

ศาลเจ้าโคโตะฮิระกุ (Kotohira-gu shrine) หรือ ศาลเจ้าคอมปิระ (Konpira Shrine) เป็นศาลเจ้าที่ชาวญี่ปุ่นให้ความศรัทธามาช้านาน นอกจากนี้ ศาลเจ้าโคโตะฮิระกุก็ยังมีศาลเจ้าย่อยอีกหลายแห่งในประเทศ แต่สาขาหลักจะตั้งอยู่ที่ ‘จังหวัดคากาวะ’ 

122
ทริปของคุณ