ทริปใกล้เคียง 'ยามากุจิ'

ท่องเที่ยว 'นะงะโตะ'

: 2444ศาลเจ้าโมโตโนสุมิ อินาริ

ศาลเจ้าโมโตโนสุมิ อินาริ

ศาลเจ้าแห่งนี้มีความโดดเด่นคือมีประตูโทริอิสีแดง 123 ต้น

144
โอมิจิมะ

โอมิจิมะ

เทือกเขาแอลป์ในทะเล จุดชมวิวที่เป็นตัวแทนของอุทยานแห่งชาติคิตะ-นากาโตะไค

119
ศาลเจ้าโมโตโนะซุมิอินาริ

ศาลเจ้าโมโตโนะซุมิอินาริ

ศาลเจ้าชินโตที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากเสาโทริอิสีแดงสด 123 อัน ที่งดงามราวภาพวาดซึ่งตั้งเรียงรายบนหน้าผาที่มองเห็นทะเลญี่ปุ่น  ตั้งอยู่ในเมืองนางาโตะ จังหวัดยามากุจิ ประเทศญี่ปุ่น

36
ทริปของคุณ