ทริปใกล้เคียง 'โอกินาว่า'

ท่องเที่ยว 'นะโงะ'

: 1605หอสำรวจสิ่งมีชีวตใต้ทะเล

หอสำรวจสิ่งมีชีวตใต้ทะเล

หอสำรวจสิ่งมีชีวตใต้ทะเล (Busena Marine Park Underwater Observatory) หอดูดาวใต้น้ำที่ให้ผู้เยี่ยมชมสามารถชมชีวิตสัตว์ทะเลได้อย่างใกล้ชิดโดยไม่เปียก ตั้งอยู่ในเมือง Nago จังหวัดโอกินาวา

85
ทริปของคุณ