ทริปใกล้เคียง 'บิ่ญถ่วน'

ท่องเที่ยว 'บักบิ่ญ'

: 1942ทะเลทรายขาว

ทะเลทรายขาว

ทะเลทรายขาว (White Sand Dune)  ซาฮาร่าเเห่งเวียดนาม เป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม 

87
ทริปของคุณ