ทริปใกล้เคียง 'หล่าวกาย'

ท่องเที่ยว 'บักห่า'

: 1788ตลาดบัคฮา

ตลาดบัคฮา

ตลาดบัคฮา สินค้าส่วนใหญ่ที่ขึ้นชื่อในตลาด ก็จะเป็นพวกผ้าทอมือที่มีลวดลายสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ 

314
ทริปของคุณ