ทริปใกล้เคียง 'บันเตียเมียนเจย'

ท่องเที่ยว 'บันเตียเมียนเจย'

เลือก : อำเภอ
: 3021


ธมโปก
ปราสาทบันทายฉมาร์

ปราสาทบันทายฉมาร์

เป็นปราสาทขนาดใหญ่ใน “เมือง” ที่มีแนวกำแพงโบราณและคูน้ำล้อมรอบ พื้นที่ปราสาทประมาณ 250 x 250 ตารางเมตร

585
ทริปของคุณ