ทริปใกล้เคียง 'ฮานอย'

ท่องเที่ยว 'บ่าดิ๋ญ'

: 1569พระราชวังทังลอง

พระราชวังทังลอง

พระราชวังทังลอง มรดกโลก 1,000 ปี  ยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนส่วนนี้เป็นมรดกโลก เนื่องจากเป็นแหล่งสะท้อนอารยธรรมในเขตลุ่มแม่น้ำแดง

985
สุสานโฮจิมินห์

สุสานโฮจิมินห์

ศพของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ได้รับการรักษาไว้ให้อยู่ในสภาพเดิม

539
พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์

พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์

พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ เป็นสถานที่จัดแสดงเรื่องราวส่วนตัวของอดีตผู้นำประเทศเวียดนาม และการต่อสู้เพื่อเรียกร้องเสรีภาพกับชาติตะวันตก และต่อสู้เพื่อปกป้องอธิปไตยของคนในชาติอีกด้วย

532
วัดเจดีย์เสาเดียว

วัดเจดีย์เสาเดียว

วัดเจดีย์เสาเดียว ประชานชนมักจะมาขอให้ได้บุตรกับเจ้าแม่กวนอิมที่เจดีย์เสาเดียวแห่งนี้อยู่เสมอ

520
ทริปของคุณ