ทริปใกล้เคียง 'จำปาสัก'

ท่องเที่ยว 'ปทุมพร'

: 1802ปราสาทหินวัดพู

ปราสาทหินวัดพู

เป็นมรดกโลก ลักษณะเด่นของภูเขาด้านหลังวัด

375
ทริปของคุณ