ทริปใกล้เคียง 'แขวงจำปาสัก'

ท่องเที่ยว 'ปทุมพร'

: 1140ปราสาทหินวัดพู

ปราสาทหินวัดพู

เป็นมรดกโลก ลักษณะเด่นของภูเขาด้านหลังวัด

229
ทริปของคุณ