ทริปใกล้เคียง 'แขวงจำปาสัก'

ท่องเที่ยว 'ปทุมพร'ปราสาทหินวัดพู

ปราสาทหินวัดพู

เป็นมรดกโลก ลักษณะเด่นของภูเขาด้านหลังวัด

155
จัดทริปของคุณ