ทริปใกล้เคียง 'ปัตตานี'

ร้านอาหาร 'ปัตตานี'

เลือก : อำเภอ
: 2570


อำเภอกะพ้อ
ตลาดนัดปาลัส

ตลาดนัดปาลัส

ตลาดนัดปาลัส เป็นภาพที่ทำให้เห็นชีวิตชนบทของชาวไทยมุสลิมที่มีบรรยากาศเมืองใต้อย่างแท้จริง

2705
ทริปของคุณ