สถานที่ท่องเที่ยว

ปูซาน

เกาหลีใต้

views:984


ทริปใกล้เคียง ปูซาน

  • วัดโพโมซา

   วัดโพโมซา

   address 250 โพโมซา, กึมยอง, ปูซาน ประ

   วัดโพโมซา เที่ยวชมโบราณสถานโบราณวัตถุที่เป็นมรดกโลกมากมายและความงดงามของวัดแห่งนี้

   upload image

   views 622

   Place

   share

  • ตลาดกุกเจ

   ตลาดกุกเจ

   address Busan-si Jung-gu Sinchang-dong

   ตลาดกุกเจ ตลาดโบราณที่สะท้อนภาพดั้งเดิมได้ดีที่สุดในพูซาน 

   upload image

   views 298

   Place

   share

ทริปใกล้เคียง

ทริปทั้งหมด
ประวัติการเข้าชม