ทริปใกล้เคียง 'ปูซาน'

ท่องเที่ยว 'ปูซาน'

เลือก : อำเภอ
: 2498


กึมยอง
วัดโพโมซา

วัดโพโมซา

วัดโพโมซา เที่ยวชมโบราณสถานโบราณวัตถุที่เป็นมรดกโลกมากมายและความงดงามของวัดแห่งนี้

958
จุงกู
ตลาดกุกเจ

ตลาดกุกเจ

ตลาดกุกเจ ตลาดโบราณที่สะท้อนภาพดั้งเดิมได้ดีที่สุดในพูซาน 

512
ทริปของคุณ