ทริปใกล้เคียง 'พิจิตร'

ช้อปปิ้ง 'พิจิตร'

เลือก : อำเภอ
: 2256


อำเภอเมืองพิจิตร
ศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอกลุ่มทอผ้าบ้านป่าแดง

ศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอกลุ่มทอผ้าบ้านป่าแดง

จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เช่น  เครื่องสานจากผักตบชวา ผ้าทอบ้านป่าแดง มะขาวแก้วสี่รส 

2368
ทริปของคุณ