ทริปใกล้เคียง 'ชิมาเนะ'

ท่องเที่ยว 'มะซุเอะ'

: 1981พิพิธภัณฑ์ศิลปะชิมาเนะ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะชิมาเนะ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะชิมาเนะ ตั้งอยู่ในเมืองมัตสึเอะ จังหวัดชิมาเนะ

107
หมู่บ้านซามูไรมัตสึเอะ

หมู่บ้านซามูไรมัตสึเอะ

หมู่บ้านซามูไร โบราณสถานที่เก่าแก่ของญี่ปุ่น

105
ปราสาทมัตสึเอะ

ปราสาทมัตสึเอะ

ปราสาทมัตสึเอะ หรือ ปราสาทดำ 1 ใน12 ปราสาทดั้งเดิมของญี่ปุ่น

98
ศาลเจ้ามิโฮะ

ศาลเจ้ามิโฮะ

ศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงในเรื่องโชคลาภ ค้าขาย และการงาน 

83
ศาลเจ้ายาเอกาคิ

ศาลเจ้ายาเอกาคิ

ศาลเจ้ายาเอกาคิ ที่พำนักเทพแห่งลมและพายุ กับ เทพแห่งเกษตร

79
ทริปของคุณ