ทริปใกล้เคียง 'คางาวะ'

ท่องเที่ยว 'มะรุกะเมะ'

: 1513เกาะฮอนจิมะ

เกาะฮอนจิมะ

เกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของหมู่เกาะชิวากุ

150
พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยมารุกาเมะ เก็นอิจิโระ อิโนะคุมะ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยมารุกาเมะ เก็นอิจิโระ อิโนะคุมะ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยมารุกาเมะ เก็นอิจิโระ อิโนะคุมะ พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงผลงานกว่า 20,000 ชิ้นของศิลปินระดับโลก “เก็นอิจิโระ อิโนะคุมะ”

138
ทริปของคุณ