ทริปใกล้เคียง 'ฟุกุชิมะ'

ท่องเที่ยว 'มินะมิไอสุ'

: 1760หมู่บ้านโอจิจูกุ

หมู่บ้านโอจิจูกุ

หมู่บ้านโอจิจูกุ (Ouchi-Juku) เป็นหมู่บ้านญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างสวยงาม ตั้งอยู่ในจังหวัด ฟุกุชิมะ (Fukushima) ประเทศญี่ปุ่น หมู่บ้านนี้เคยเป็นเมืองไปรษณีย์ตามเส้นทางการค้า Aizu-Nishi Kaido ในช่วงสมัยเอโดะ (1600-1868) 

135
ทริปของคุณ