ทริปใกล้เคียง 'ยามากุจิ'

ท่องเที่ยว 'ยะมะกุจิ'

: 1565วัดรุริโคจิ

วัดรุริโคจิ

วัดรุริโคจิ (Rurikoji Temple) หรือที่รู้จักกันในชื่อวัดยามากุจิกิอง เป็นวัดพุทธที่ตั้งอยู่ในเมืองยามากุจิ จังหวัดยามากุจิ ประเทศญี่ปุ่น เป็นวัดที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาค

134
ทริปของคุณ