ทริปใกล้เคียง 'เขตสะกาย'

ท่องเที่ยว 'สะกาย'

: 2038เจดีย์มิงกุน

เจดีย์มิงกุน

ซากฐานเจดีย์ที่สร้างไม่เสร็จ

489
ระฆังมิงกุน

ระฆังมิงกุน

ระฆังขนาดใหญ่ที่ยังสามารถใช้งานได้ อดีตเคยใหญ่ที่สุดในโลก

457
ทริปของคุณ