ทริปใกล้เคียง 'เขตสะกาย'

ท่องเที่ยว 'สะกาย'

: 1805เจดีย์มิงกุน

เจดีย์มิงกุน

ซากฐานเจดีย์ที่สร้างไม่เสร็จ

426
ระฆังมิงกุน

ระฆังมิงกุน

ระฆังขนาดใหญ่ที่ยังสามารถใช้งานได้ อดีตเคยใหญ่ที่สุดในโลก

401
ทริปของคุณ