ทริปใกล้เคียง 'โฮจิมินห์'

ท่องเที่ยว 'หน่าบี่'

: 1305ทำเนียบอดีตประธานาธิบดีเวียดนาม

ทำเนียบอดีตประธานาธิบดีเวียดนาม

ทำเนียบของอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต้ (Reunification Palace) เป็นทำเนียบของประธานาธิบดี ปัจจุบันเรียกกันว่าทองยัด และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วย

325
ทริปของคุณ