ทริปใกล้เคียง 'ดานัง'

ท่องเที่ยว 'ห่ายเจิ่ว'

: 1368ตลาดฮัน

ตลาดฮัน

แหล่งช้อปปิ้งที่นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมไปซื้อของฝากกลับบ้านมากที่สุดในเมืองดานัง

96
ทริปของคุณ